Over ons

Deze webshop is een dienst van iPH en Alles is Gezondheid.

Institute for Positive Health (iPH) is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed Pzositive Gezondheid. IPH wil de beweging naar Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen.

Alles is Gezondheid is een domeinoverstijgend netwerk van publieke en private partners dat de maatschappelijke beweging naar een gezonder en vitaler Nederland stimuleert. Dit doen we door te leren, verbinden en samen te doen.

In 2022 hebben Alles is Gezondheid en iPH de krachten gebundeld. Met als gezamenlijke missie: van Nederland een plek maken waar mensen betekenisvol, gezond en gelukkig leven. Beide partijen zijn statutair onderdeel van de Stichting CAOP.